Wyceny

Instytut wycenia między innymi wartość:

  • nieruchomości
  • znaków towarowych
  • wartości niematerialnych i prawnych
  • przedsiębiorstw (specjalizacja)
  • zorganizowanych składników przedsiębiorstw bądź poszczególnych składników
  • spółek (dla celów określenia parytetów wymiany)