Doradztwo prawne

Oferta obejmuje między innymi:

  • stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych
  • zastępstwo prawne i procesowe
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych
  • analizy stanu prawnego przedsiębiorstw – due diligence
  • udział w zawieraniu umów
  • ekspertyzy prawne
  • opracowywanie projektów aktów prawnych
  • tworzenie spółek we wszystkich formach prawem dopuszczonych
  • opracowywanie koncepcji, dokumentacji i procedur łączenia, podziału i przekształcania przedsiębiorstw