Doradztwo podatkowe

Nasza oferta obejmuje między innymi:

 • Doradztwo w zakresie:
  • podatków dochodowych
  • podatku od towarów i usług (VAT)
  • ceł
  • międzynarodowego prawa podatkowego
  • opodatkowania pracowników zagranicznych
  • opodatkowania świadczeń pracowniczych
  • ubezpieczeń społecznych
  • strategii inwestycyjnych
  • sporów z władzami skarbowymi, łącznie z reprezentowaniem klientów w sądzie
  • cen transferowych
 • Opinie prawno-podatkowe dla firm
 • Zastępstwo procesowe w sprawach podatkowych przed organami administracji podatkowej oraz przed sądami administracyjnymi