Doradztwo gospodarcze

Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • pełen zakres analiz ekonomicznych, finansowych, marketingowych oraz organizacji i zarządzania
  • pełną obsługę procesów prywatyzacyjnych, w tym: przygotowanie koncepcji i planów prywatyzacji i obsługę procesów przekształceń własnościowych
  • opracowanie oraz wdrażanie programów restrukturyzacji
  • przygotowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstw
  • memoranda informacyjne oraz company profile
  • studia diagnostyczne i sektorowe
  • wyceny wartości przedsiębiorstw oraz ich weryfikacje
  • biznes plany i analizy ekonomiczno-finansowe projektów inwestycyjnych
  • poszukiwanie inwestorów strategicznych i finansowych dla przedsiębiorstw