Doradztwo Europejskie

Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. aktywnie uczestniczy w procesie absorpcji środków pomocowych, wspierając naszych klientów nie tylko pomocą przy pozyskiwaniu środków finansowych z UE, ale także wiedzą i merytorycznym doradztwem.

Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • pomoc w posukiwaniu źródeł finansowania projektów inwestycyjnych
  • finansowanie pomostowe
  • profesjonalne przygotowanie projektu oraz jego dokumentacji
  • usługi doradcze w zakresie prawa Unii Europejskiej